•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           English
 • 020-28823388
  ——
  信息公告
  您现在的位置:首页 >> 管理部门 >> 信息公告

  关于中山一院第三期“欧洲医学教育联盟-医学教育基本技能课程”(AMEE-ESME Course)临床师资培训班的开课通知

  各相关老师:

      教学科根据前期临床教师预报名的情况,以教研室为单位,计算出相应教研室的参加课程教师的名额,由教研室从预报名教师中选派人员参加2017311日至315日第三期“欧洲医学教育联盟-医学教育基本技能课程”(AMEE-ESME Course)临床师资培训班。


      具体参与培训的人员名单及课程安排如下:


  一、参加培训的学员名单

  序号

  教研室

  姓名

  职称

  英文名

  备注

  1

  内科

  刘烈华

  主治医师

  Liehua LIU

   

  2

  内科

  许丽娟

  主治医师

  Lijuan XU

   

  3

  内科

  罗益锋

  副主任医师

  Yifeng LUO

   

  4

  内科

  黄旭斌

  主治医师

  Xubin HUANG

   

  5

  内科

  陈燕珠

  住院医师

  Yanzhu CHEN

   

  6

  内科

  廖槐

  副主任医师

  Huai LIAO

   

  7

  内科

  刘杨丽

  主治医师

  Yangli LIU

   

  8

  内科

  李昊

  主治医师

  Hao LI

   

  9

  内科

  邱茜

  讲师

  Qian QIU

   

  10

  内科

  吴德熙

  主治医师

  Dexi WU

   

  11

  内科

  杨震

  副主任医师

  Zhen YANG

   

  12

  内科

  杨琼琼

  教授

  Qiongqiong YANG

   

  13

  内科

  毛仁

  住院医师

  Ren MAO

   

  14

  内科

  谷景立

  主治医师

  Jingli GU

   

  15

  外科

  吴荣佩

  副教授

  Rongpei WU

   

  16

  外科

  何波

  副主任医师

  Bo HE

   

  17

  外科

  邹健勇

  主治医师

  Jianyong ZOU

   

  18

  外科

  黄力

  副主任医师

  Li HUANG

   

  19

  外科

  陈昆

  副主任医师

  Kun CHEN

   

  20

  妇产

  罗璐

  主治医师

  Lu LUO

   

  21

  妇产

  陈海天

  主治医师

  Haitian CHEN

   

  22

  妇产

  罗艳敏

  主任医师

  Yanmin LUO

   

  23

  妇产

  黄林环

  主治医师

  Linhuan HUANG

   

  24

  儿科

  覃有振

  副教授

  Youzhen QIN

   

  25

  神经

  李晶晶

  主治医师

  Jingjing LI

   

  26

  耳鼻喉

  马仁强

  主治医师

  Renqiang MA

   

  27

  麻醉

  李颖源

  住院医师

  Yingyuan LI

   

  28

  麻醉

  魏明

  主治医师

  Ming WEI

   

  29

  影像

  刘保娴

  主治医师

  Baoxian LIU

   

  30

  影像

  黄光亮

  主治医师

  Guangliang HUANG

   

  31

  影像

  江利

  副教授

  Li JIANG

   

  32

  影像

  陈丹云

  副主任医师

  Danyun CHEN

   

  33

  检验

  陈怡丽

  主管技师

  Yili CHEN

   

  34

  检验

  冯品宁

  主管技师

  Pinning FENG

   

  35

  皮肤

  唐旭华

  主治医师

  Xuhua TANG

   

  36

  眼科

  余芬芬

  主治医师

  Fenfen YU

   

  37

  急诊

  黄勇

  主治医师

  Yong HUANG

   

  38

  诊断学

  刘妍梅

  主治医师

  Yanmei LIU

   

  39

  二院外科

  李春海

  主任医师

  Chunhai LI

   

  40

  二院外科

  陈凯

  主治医师

  Kai CHEN

   

  41

  二院妇产

  陈冬梅

  主治医师

  Dongmei CHEN

   

  42

  二院神经

  张晓旎

  住院医师

  Xiaoni ZHANG

   

  43

  三院传染

  赖菁

  副主任医师

  Jing LAI

   

  44

  三院外科

  徐见亮

  主治医师

  Jianliang XU

   

  45

  三院内科

  杨黛稚

  主治医师

  Daizhi YANG

   

   

  二、课程安排

         1. 主讲教授:Prof. Trevor Gibbs

         2. 培训时间:2017311~15日(包含周末)

        具体时间段:

                311~12日(周末):每天09:00~12:0013:00~15:30

                313~15日(工作日):每天15:30~18:0018:30~21:00

         3. 培训地点:中山大学北校园科技楼15楼博爱厅

          4证书授予:按时参加全程(共5天)培训者,在课程结束后将获颁由AMEE出具的培训参与证书,在课程结束后按时提交论文作业(题目:How the ESME course has changed my view onmedical education and how I will use the new learning in my teachingresponsibilities)者,将获得ESME课程培训完成证书。

   

      培训全程严格考勤,学员必须参加完成全部课程方能获得培训证书。

      参加完成全部课程并获得培训证书者,其参加培训的总共时间将纳入其本科教学工作量的计算,并可获得相应的II类继续医学教育学分。

   

  院办联系人:张剑荣、丁书琴

  院办联系电话:内线8002、外线87766335

  教学科联系人:冯劭婷、杨素清

  教学科联系电话:内线8482、外线87331808

   

   

  院长办公室 

  教育处教学科

  201734