•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           English
 • 020-28823388
  ——
  招聘相关重要通知
  您现在的位置:首页 >> 医院信息 >> 招聘相关重要通知

  2018年应届生招聘(管理/非卫技)招聘笔试、面试相关通知

  各位同学:
       我院2018年应届生招聘(管理/非卫技)笔试结果已通过短信的形式通知到入围者。请各位参加笔试的同学保持手机畅通并留意查收短信,并按时候场签到。
      如有疑问,请联系:020-87332678。
                                                                                                                                                             人力资源处
                                                                                                                                                           2018年1月24日