•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           English
 • ——
  招投标公告(按姓名排序)
  您现在的位置:首页 >> 专家介绍 >> 招投标公告

  关于空调采购信息的公告

  我院决定为采购以下空调进行议价会,即日起接受报名。

   

  一、项目

    1.5P单冷空调(挂机)       5

   

             ②  1.5P冷暖空调(挂机)      5 

   

             ③  3P单冷空调(380V柜机)   1

   

             ④  1P 单冷空调(挂机)        3

   

  二、报名时间:2014820  2014827

   

  三、报名资料:    1企业营业执照;

                    2)质量保证书

                    3报价单;

                    以上证件复印并加盖公司印章

   

  四、报名地点:广州市黄埔东路183号后勤科设备组

   

  五、联系人:  老师

   

  六、联系电话:02082379439   02082399263

   

   

                                        中山大学附属第一医院东院后勤科

   

                                                                                                   2014-8-19