•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           English
 • ——
  副高(按姓名排序)
  您现在的位置:首页 >> 专家介绍 >> 副高

  郭晋梅

  郭晋梅
  • 科 室:中医科
  • 职 称:副主任医师
  • 导师资格:
  • 最高学历:本科/学士
  出诊时间
  周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日
  上午
  下午
  晚上
  (注:出诊信息仅供参考,有可能随时更新,以门诊公布为准。)

  医疗特长(限400字内)

  1983年毕业于广州中医药大学,从事中医、中西医结合临床医疗工作30余年。对临床各科常见病、多发病、疑难危重病的中西医诊治积累了丰富的临床经验。擅长运用中医药及中西医结合方法诊治心脑血管病及相关疾病,尤其是对中风、冠心病、高血压、糖尿病、血脂异常等疾病的预防和治疗有较深的心得和用药经验。

  研究方向:中西结合预防和治疗心脑血管病及相关疾病

  主要教育和工作经历:1978-1983  广州中医药大学医疗系本科

  1983年起至今   从事临床工作

  社会兼职:

  论著:

  专著:

  其他主要工作成绩(比如获奖情况):