•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           English
 • ——
  学术活动(按姓名排序)
  您现在的位置:首页 >> 专家介绍 >> 学术活动

  广东省帕金森学院视频分享会

  会议名称:广东省帕金森学院视频分享会                             

  主持人: 刘焯霖 教授

  时间:2014年1月18日(周六)9:00

  地点:中山大学附属第一医院门急诊大楼17楼第三课室


  会议安排:              

  9:00-9:10  主持        

  刘焯霖     教授

  ——中山大学附属第一医院

   

  9:10-10:10  帕金森病中后期症状与治疗

   邵明    院长

  ——四川省八一康复中心      

                                                               

  10:10-11:30   病例视频分享

  卢健军/陈楚霜/聂坤

                                            

  11:30-11:50   视频点评  

  邵明教授/黎锦如教授/陈玲教授/陶恩祥教授/               

  王延平教授/张玉虎教授

                                          

  11:50-12:00   总结(讨论)

  陈玲   教授

  ——中山大学附属第一医院 

     


  欢迎广大师生踊跃参加。

   

                                    中山大学附属第一医院  神经科

                                                      2014年1月13日