•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           English
 • ——
  招投标公告(按姓名排序)
  您现在的位置:首页 >> 专家介绍 >> 招投标公告

  中山一院东院空调采购信息(第二次)

  我院决定为采购空调进行议标会,即日起接受投标报名并交保证金人民币2000元。

   

  一、标的:空调一批      

     

  二、报名时间:2014526  2014629

   

  三、报名资料:    1企业营业执照;

                    2质量保证书

                    3报价单;

                    以上证件复印并加盖公司印章

   

  四、报名地点:广州市黄埔东路183号东院后勤科设备部

   

  五、议标时间:待定

   

  六、议标地点:黄埔东路183号东院办公楼二楼会议室

   

  六、联系人:  李老师

   

  七、联系电话:02082379439   02082399263

   

   

                                 中山大学附属第一医院东院后勤科

   

                                                                                       2014-5-25